Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów

wybieram kwotę:
Dane personalne

Przekazywana kwota darowizny: 20,00zł

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów
- informacje

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów jest placówką dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie umieszczonej na podstawie postanowienia Sądu. Wychowankowie, przebywający w placówce, wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychologicznej. Ośrodek realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie poprzez działalność dydaktyczną, wychowawczą, profilaktyczną, terapeutyczną, resocjalizacyjną i opiekuńczą. Podstawowym zadaniem Placówki jest wychowywanie resocjalizujące, zmierzające do eliminowania przejawów nieprzystosowania społecznego.

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów
- wpłaty


Mariola Mikolajczyk

100,00zł

Anonim

100,00zł

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów

- pozostałe zbiórki