Zakup monitora aktywnego jako wyposażenie dla klasy w Szkole Podstawowej nr 174 przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Księży Orionistów

Wpłacili już Państwo:
0%
z kwoty 7.500zł
PROGRAM: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów
MIEJSCE: Warszawa
ZBIERAMY DO: 2020-12-31
wybieram kwotę:
Dane personalne

Przekazywana kwota darowizny: 20,00zł

Zakup monitora aktywnego jako wyposażenie dla klasy w Szkole Podstawowej nr 174 przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Księży Orionistów
- informacje

Uczniowie naszej szkoły to chłopcy, którzy przychodzą często z dwu trzy letnimi opóźnieniami w procesie edukacji, dużymi zaległościami w nauce, zniechęceni do szkoły, z pogubionymi pasjami, zainteresowaniami. Potrzeba włożyć dużo pracy aby móc je na nowo rozbudzić. Chcemy być szkół nowoczesną, otwartą na nowe technologie, ciekawą, interaktywną. By móc takim wymaganiom sprostać potrzeba nowego sprzętu. Mamy już w dwóch klasach takie monitory. Widzimy jak bardzo zmieniły one lekcje, ileż bardziej angażują one chłopaków, są ciekawsze i otwierające na nowe formy pracy. Pomóżmy wyposażyć kolejną klasę w taki monitor.