Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści Prowincja Polska


Zgromadzenie Księży Orionistów służy ubogim i odrzuconym. Jego zawołaniem jest: Odnowić wszystko w Chrystusie , a jego program wyrażają słowa Dantego: Nasza miłość nigdy nie zamyka drzwi. Obejmuje więc wszystkich, którzy cierpią, ale nie mają kogoś, kto by zadbał dla nich o kawałek chleba, dach nad głową, pokrzepienie: jest wszystkim dla wszystkich, aby wszystkich pociągnąć do Chrystusa. Powstało ono zatem z pulsującej miłości, zawsze gotowe do zaradzenia wszystkim potrzebom braci cierpiących. To małe Zgromadzenie pragnie być jak nurt żywej i dobroczynnej wody, która nawadnia i użyźnia Chrystusem warstwy społeczne najbardziej wyschłe i zapomniane.


św. Alojzy Orione


Św. Alojzy Orione urodził się w Pontecurone w religijnej rodzinie robotniczej. W 1889 wstąpił do seminarium w Tortonie, gdzie bardzo zaangażował się w działalność społeczną na rzecz bliźnich. Jeszcze jako kleryk założył oratorium dla młodzieży i kolegium dla biednych chłopców. Po święceniach gromadził wokół siebie kleryków i księży, również zaangażowanych w działalność na rzecz ubogich, a nieraz i porzuconych dzieci i młodzieży. św. Jan Paweł II powiedział, że był On “cudownym i genialnym wyrazem miłosierdzia chrześcijańskiego”, dodając: “ z pewnością był on jedną z świetlanych postaci tego wieku, poprzez swoją otwarcie przeżywaną wiarę chrześcijańską”.