Pomóżmy chłopcom w MOW Barska

wybieram kwotę:
Dane personalne

Przekazywana kwota darowizny: 20,00zł

Pomóżmy chłopcom w MOW Barska
- informacje

Szczęść Boże Kochani Darczyńcy!

17 czerwca br. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Księży Orionistów w Warszawie wybuchł pożar. Spaleniu i zniszczeniu uległa znaczna część pomieszczeń na 1 piętrze budynku. Dzięki sprawnej ewakuacji nikomu nic się nie stało. Gaszenie pożaru podjęte przez Księdza Dyrektora i Wychowawców, a następnie przez Państwową Straż Pożarną uchroniła od spalenia całego obiektu. Pomimo zdarzenia wychowankom zapewniono bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w placówce. Zwracamy się z serdeczną prośbą o pomoc w wyremontowaniu spalonej części Ośrodka. Każda pomoc finansowa pomoże przywrócić funkcjonowanie zniszczonej części budynku oraz rozbudowaniu systemu przeciwpożarowego.

 

Pomóżmy chłopcom w MOW Barska
- wpłaty


WOJCIECH DESZCZYNSKI

100,00zł

Aneta

50,00zł

Anonim

100,00zł

Rafał Gutowski

400,00zł

Anna Glinka

100,00zł

Anonim

100,00zł

Alicja Zaczyk

20,00zł

Alicja Dereń

20,00zł

Katarzyna Piotrowska

50,00zł

Anonim

50,00zł

Anonim

20,00zł

Anonim

200,00zł

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów

- pozostałe zbiórki