Warsztaty terapeutyczne dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów

Wpłacili już Państwo:
6.94%
z kwoty 7.200zł
PROGRAM: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów
MIEJSCE: Warszawa
ZBIERAMY DO: 2024-12-31
wybieram kwotę:
Dane personalne

Przekazywana kwota darowizny: 20,00zł

Warsztaty terapeutyczne dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów
- informacje

Poranieni i pogubieni – tacy są przeważnie młodzi ludzie, którzy trafiają do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów. Nie wierzą w siebie, nie wierzą w to, że można coś zmienić. Potrzebują wytężonej pracy własnej, ale także szeregu oddziaływań edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych. Ważnym filarem pracy z młodym człowiekiem w MOW są warsztaty terapeutyczne, podczas których chłopcy odzyskują wiarę w siebie, odbudowują poczucie własnej wartości, uczą się konstruktywnie radzić sobie z emocjami, bez uciekania się do przemocy i agresji. Uczą się stawiać sobie ambitne cele i wytrwale do nich dążyć, wyrównują szanse edukacyjne z rówieśnikami.