Schronisko Don Orione w Czarnej

wybieram kwotę:
Dane personalne

Przekazywana kwota darowizny: 20,00zł

Schronisko Don Orione w Czarnej
- informacje

Schronisko Don Orione w Czarnej rozpoczęło swoją działalność 26.X.1991 r. w 11. rocznicę beatyfikacji ks. Alojzego Orione dokonanej przez św. Jana Pawła II. Od tego czasu placówka udziela pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, którzy nie posiadają własnego miejsca zamieszkania. Główny zakres działalności jest udzielany na trzech płaszczyznach:
– duchowej ( codzienna Msza Św; możliwość skorzystania z innych sakramentów)
– socjalnej (pomoc w wyrobieniu dokumentów)
– medycznej (pomoc pielęgnacyjna).
Przed nami duże wyzwanie związane z ociepleniem budynku i wymianą elewacji. Szacowana kwota to 250 000 zł. Prosimy o okazania ciepłego serca.