Terapia wyjścia z bezdomności

Wpłacili już Państwo:
24%
z kwoty 2.500zł
PROGRAM: Schronisko Don Orione w Czarnej
MIEJSCE: Czarna
ZBIERAMY DO: 2020-12-31
wybieram kwotę:
Dane personalne

Przekazywana kwota darowizny: 20,00zł

Terapia wyjścia z bezdomności
- informacje

Słyszymy często od naszych podopiecznych, że bezdomność jest dla nich czymś zdecydowanie gorszym niż alkoholizm. Bezdomność obciążona jest znacznie większym dla nich wstydem. Stosunek do własnej bezdomności zmienia się w trakcie leczenia i ma wyraźne fazy - podobne do tych, jakie towarzyszą radzeniu sobie ze świadomością uzależnienia. Ważnym oddziaływaniem terapeutycznym jest motywowanie i wspieranie w dążeniu do wyjścia z bezdomności - zamiast pomocy w "konserwowaniu" tego stanu. Koszt takiej terapii i pracy z jednym bezdomnym to kwota 2500 zł.

 

Terapia wyjścia z bezdomności
- wpłaty


Krzysztof Adamski

100,00zł

Anonim

500,00zł