Niepubliczne Przedszkole i Żłobek TRAMPOLINA w Henrykowie

wybieram kwotę:
Dane personalne

Przekazywana kwota darowizny: 20,00zł

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek TRAMPOLINA w Henrykowie
- informacje

Przedszkole w Henrykowie  to miejsce wyjątkowe, bo przygotowane dla tak niezwykłych istot, jakimi są dzieci. Miejsce, które będzie nie tylko przestrzenią do zabawy, ale także wszechstronnego rozwoju, aby dziecko kończyło edukację przedszkolną szczęśliwe, bogate
w doświadczenia, wrażliwe na drugiego człowieka oraz piękno otaczającego świata, gotowe zmieniać świat na lepsze.

Dodatkowym atutem przemawiającym za tym, abyś rodzicu oddal swoje dziecko do tego przedszkola jest fakt, że od 01.01.2022 r. będzie tam funkcjonował żłobek. Pierwszeństwo w przyjęciach do żłobka będą miały dzieci, których rodzeństwo będzie uczęszczało do przedszkola.