26 lipca o godzinie 12.00 w kaplicy św. Antoniego w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów w Warszawie Przełożony Prowincjalny ks. Krzysztof Miś FDP przewodniczył Mszy świętej, w trakcie której udzielił błogosławieństwa do pełnienia funkcji lektora i ceremoniarza w Liturgicznej Służbie Ołtarza.
Eucharystia stanowiła zwieńczenie trwającego w dniach 21-26 sierpnia kursu dla kandydatów na lektorów i ceremoniarzy. Przez kilka dni ministranci uczestniczyli w zajęciach, wykładach i ćwiczeniach, które miały za zadanie przygotować ich do dobrego pełnienia posługi. Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania, a także księżom zaangażowanym w przygotowanie i poprowadzenie spotkania.
______________________________________________________
https://pomagamzradoscia.pl/