Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów
 
“22 lutego 2022 roku w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Księży Orionistów w Warszawie gościliśmy Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości pana Marcina Romanowskiego, który miał okazję spotkać się z dyrekcją, pracownikami i wychowankami ośrodka oraz z wyższymi przełożonymi Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności, które jest organem prowadzącym MOW. Pan Wiceminister mógł poznać realia funkcjonowania placówki, zapoznać się z codziennymi wyzwaniami jakie stają przed nami, a także zwiedzić budynek ośrodka – sale lekcyjne, sypialnie, uczelnie i inne istotne miejsca. Serdecznie dziękujemy za wizytę w naszym Ośrodku.”
 
___________________________________________________________
Akcje i działania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów można wspierać na stronie https://pomagamzradoscia.pl/
 
https://pomagamzradoscia.pl/donations/mlodziezowy-osrodek-wychowawczy-ksiezy-orionistow/