5 listopada 🍂🌞w auli Kardynała Stefana Wyszyńskiego ⛪️ odbyło się specjalne wydarzenie dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania🔥, które przeprowadziła Wspólnota Siloe ze Zduńskiej Woli. Młodzi z naszej parafii mogli podzielić się swoimi doświadczeniami, radościami czy problemami podczas pracy w małych grupkach. Nie zabrakło też integracji w postaci konkursu przeciągania liny czy wielu zabaw tanecznych. Poza tym młodzież miała okazję wysłuchać poruszających świadectw członków Wspólnoty Siloe na temat nawrócenia, pogłębiania i lepszego rozumienia relacji z Bogiem, a nawet uzdrowienia. Każdy z uczestników na swój sposób przeżywał usłyszane słowa, wykonane gesty – zarówno prowadzącym spotkanie, młodzieży jak i obecnym animatorom udzielało się poczucie Bożej obecności i łaski, że możemy wspólnie odkrywać ogrom miłości Boga do wszystkich nas.
Dziękujemy Wspólnocie Siloe za przygotowanie wydarzenia i liczymy, że Wasz trud i poświęcenie własnego czasu zaowocują wśród młodych ludzi, którzy są na drodze ku przyjęciu sakramentu bierzmowania.
Szczególne podziękowania dla Państwa Marchewków za przekazanie słodkich wyrobów z cukierni 😋.
_________________________________________________________________________
Pracę i działania Parafii św. Józefa Robotnika w Wołominie można wspierać na stornie
pomagamzradoscia.pl