W najbliższą niedzielę – 13 lutego w Parafia Najświętszego Serca Jezusowego we Włocławku – Księża Orioniści odbędzie się kolejny już wieczór uwielbienia zorganizowany przez wspólnotę Tabita oraz wspólnotę Pneuma. Na stronie wydarzenia możemy przeczytać:
 
“Zapraszamy na kolejny Wieczór Chwały, który rozpoczniemy o godzinie 18:00 Mszą Święta, w trakcie uwielbienie, świadectwa, modlitwa wstawiennicza oraz krótkie nauczanie oparte na Słowie Bożym.
Jak mówi psalm 100 „1-2 Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie; służcie Panu z weselem! „ oraz „4 Wstępujcie w Jego bramy wśród dziękczynienia, wśród hymnów w Jego przedsionki: chwalcie Go i błogosławię Jego Imię” pragniemy w jedności jako kościół wznosić okrzyki chwały na cześć naszego Boga i wspólnie uwielbić Jego Święte Imię.
W trakcie będzie możliwość spowiedzi oraz modlitwy wystawienniczej.
Wydarzenie poprowadzi ks. Piotr Jasek Fdp i wspólnota Tabita.
Zapraszamy wszystkich serdecznie.”
 
Jako Pomagam z Radością serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!
 
Link do wydarzenia na Facebook`u:
https://www.facebook.com/events/2070335586473015/?ref=newsfeed
 
_________________________________________________
Prace i działania Parafii Najświętszego Serca Jezusowego we Włocławku oraz wspólnoty Tabita i Pneuma można wspierać na stronie https://pomagamzradoscia.pl/
https://pomagamzradoscia.pl/donations/parafia-najswietszego-serca-jezusowego-we-wloclawku/