W poniedziałek 22 listopada 2021 roku w Domu Misyjnym w Zduńskiej Woli w Polskiej Prowincji Księzy Orionistów pod przewodnictwem Przełożonego Prowincjalnego ks. Krzysztofa Misia FDP rozpoczęła się Kapituła Prowincjalna. Zgodnie z Konstytucjami jest ona „wydarzeniem o szczególnym znaczeniu dla żywotności duchowej, zakonnej i apostolskiej Prowincji.” Jednym z zadań tego spotkania jest wskazanie celów i środków służących do wzrostu życia zakonnego i apostolatu Prowincji. Kapituła Prowincjalna jest przeżywana pod hasłem zaczerpniętym od św. Alojzego Orione: „Rzućmy się w płomień nowych, nadchodzących czasów”.
 
W pierwszy dzień Kapituły Prowincjalnej Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Adrian Galbas SAC wygłosił do zgromadzonych delegatów konferencję na temat “Świat i my” oraz przewodniczył Mszy Św. modląc się o duchowe owoce kapituły. Następnie odbyło się sprawozdanie o stanie moralnym, dyscyplinarnym i ekonomicznym przygotowane przez Przełożonego Prowincjalnego ks. dra Krzysztofa Misia FDP i Ekonoma Prowincjalnego ks. Piotra Jaska FDP. Ojców kapitulnych w metodologię prac wprowadził Sekretarz Prowincjalny ks. Michał Szczypek FDP. W tym dniu odbyły się również wybory na skrutatorów, którymi zostali ks. Mateusz Antoniak FDP oraz ks. Paweł Żelichowski FDP. Na zakończenie dnia Nieszporom przewodniczył Radca Prowincjalny ks. Adam Gołębiak FDP a słówko na dobranoc wygłosił ks. Janusz Nowak FDP.
 
W drugim dniu Kapituły Prowincjalnej delegaci rozpoczęli od jutrzni sprawowanej przez ks. Łukasza Mikołajczyka FDP. Następnie w grupach tematycznych tożsamość, komunia i misja wszyscy analizowali decyzje i kierunki działania ostatniej Kapituły Generalnej oraz Prowincjalnej. O godz. 11:00 wraz całą oriońską rodziną charyzmatyczną celebrowana była Msza Święta pod przewodnictwem ordynariusza diecezji włocławskiej Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Krzysztofa Wętkowskiego. Nawiązując do odczytanego fragmentu Ewangelii, hierarcha przestrzegł przed dwoma niebezpieczeństwami czyhającymi na człowieka: nie dać się zwieść i nie dać się wystraszyć. Dlatego konieczna jest umiejętności rozeznania w Duchu Świętym co pochodzi od Boga, a co od złego. Biskup przestrzegał też przed poddawaniem się wpływom świata, także w sferze duchowej, nawet jeśli takie postawy są promowane przez wielu ludzi.
 
Następnie na wspólnych obradach Siostry Orionistki, Orioński Ruch Świecki, Orioński Instytut Świecki oraz przedstawiciele młodzieży podzielili się swoimi spostrzeżeniami oraz refleksjami dotyczącymi tematu kapituły. O godz. 15:00 zaproszeni goście oraz wszyscy delegaci wzięli udział w poświęceniu nowego oriońskiego dzieła: Przedszkole i Żłobek Trampolina. Po powrocie odbyło się spotkanie plenarne podsumowujące pracę w grupach oraz Nieszpory prowadzone przez ks. Piotra Kudzię FDP oraz słówko na dobranoc wygłoszone przez ks. Krzysztofa Baranowskiego FDP.
 
W trzecim dniu Kapituły Prowincjalnej jutrzni przewodniczył ks. Jerzy Ćwiklak FDP. Następnie delegaci spotkali się w grupach tematycznych i opracowywali według metodologii odkrywać, marzyć, proponować materiały nadesłane przez wszystkie wspólnoty zakonne polskiej prowincji. O godz. 12:00 Eucharystii przewodniczył i słowo Boże wygłosił Wikariusz Prowincjalny ks. Sylwester Sowizdrzał FDP. Obrady plenarne prowadził ks. Adam Gołębiak FDP. Nieszporom przewodniczył ks. Piotr Jasek FDP, a słówko na dobranoc wygłosił ks. Antoni Wita FDP. Na zakończenie dnia budując i wzmacniając relacje braterskie i życie wspólnotowe odbył się tzw. wieczór braterski, czas wspólnej radości, rozmów o życiu i dzielenia się swoimi doświadczeniami.
 
____________________________________________________
https://pomagamzradoscia.pl/