11 października 2021 roku w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów odbył się turniej piłki nożnej, w którym rywalizowali wychowankowie z poszczególnych grup. Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a wychowawcom panu Jerzemu Bakunowi i panu Marcinowi Kurowi dziękujemy za organizację tego sportowego wydarzenia.
 
___________________________________________________________
Akcje i działania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów można wspierać na stronie https://pomagamzradoscia.pl/
 
https://pomagamzradoscia.pl/donations/mlodziezowy-osrodek-wychowawczy-ksiezy-orionistow/?fbclid=IwAR1Nq6uww6LqcCxOXDgIiKQZo4HJ9dPqARfWMAbEIVImOsy2t-p7JQtwnoY