Prace nad budową Niepublicznego Przedszkola i Żłobka TRAMPOLINA dalej trwają. Przedszkole będzie się mieściło w nowym budynku w przestronnych i barwnych salach dostosowanych do zabaw i zajęć dydaktycznych. Każda sala wyposażona będzie w nowoczesny sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne, a także w tablice multimedialne i podłogę interaktywną. Znajdą się tam również nowoczesne i atrakcyjne, pomoce dydaktyczne, odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Komfortowe i estetyczne pomieszczenia przedszkola będą w pełni dostosowane do wymagań i potrzeb przyszłych wychowanków. Przedszkole będzie prowadzone przez Siostry Nazaretanki oraz osoby świeckie.

 

Jeśli chcesz wspomóc budowę przedszkola – Kliknij w link poniżej