Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Łaźniewie

wybieram kwotę:
Dane personalne

Przekazywana kwota darowizny: 20,00zł

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Łaźniewie
- informacje

ZOL jest zakładem stacjonarnym udzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób chorych, starszych i niepełnosprawnych nie wymagających hospitalizacji oraz zapewnia im pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu ich zdrowia. Przebywa w nim 85 chorych. Opiekę lekarską sprawuje 6 lekarzy: jeden lekarz pełniący dyżur codziennie, drugi co drugi dzień, a czterech pozostałych zatrudnionych jest na zlecenie – w zależności od zaistniałych okoliczności i potrzeb. W placówce opiekę nad chorymi sprawuje 20 pielęgniarek. Zasadnicze zadania i cele, które przyświecają personelowi to zajmowanie się chorymi i niepełnosprawnymi.