Warsztat Terapii Zajęciowej w Kaliszu

wybieram kwotę:
Dane personalne

Przekazywana kwota darowizny: 20,00zł

Warsztat Terapii Zajęciowej w Kaliszu
- informacje

Nasz warsztat został założony we wrześniu 2004r. przez Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści Prowincja Polska. Naszym celem są działania zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, tak aby osiągnął on możliwie niezależnie, samodzielnie i aktywne życie we własnym środowisku. Realizowany jest poprzez ogólne usprawnianie, rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego i zaradności osobistej. Naszym zadaniem jest przygotowywanie do życia w środowisku społecznym między innymi poprzez: umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz poprawę kondycji psychofizycznej.