Parafia Zesłania Ducha Świętego w Malborku

wybieram kwotę:
Dane personalne

Przekazywana kwota darowizny: 20,00zł

Parafia Zesłania Ducha Świętego w Malborku
- informacje

Celem tworzonej świetlicy środowiskowej "Trampolina" w Malborku jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką, zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi, zapewnianie posiłków podopiecznym, działania mające na celu rozwój zainteresowań podopiecznych. Obecnie zauważamy wysokie zapotrzebowanie na tą formę pomocy dla młodego pokolenia z terenu naszego miasta. Zachęcamy Państwa do wspierania naszego nowego dzieła.

 

Parafia Zesłania Ducha Świętego w Malborku
- wpłaty


Jakub Sztarbałło

500,00zł