Parafia Opatrzności Bożej Księży Orionistów w Kaliszu

wybieram kwotę:
Dane personalne

Przekazywana kwota darowizny: 20,00zł

Parafia Opatrzności Bożej Księży Orionistów w Kaliszu
- informacje

Świetlica Środowiskowa „Wzrastania w wierze i miłości” prowadzona przez ks. Orionistów w Kaliszu skupia 30 młodych ludzi. Przez 4 dni w tygodniu dzieci uczestniczą w proponowanych zajęciach: socjoterapeutycznych, dydaktyczno - wychowawczych, zajęciach sportowych. Każdego dnia dzieci otrzymują ciepły posiłek. Celem działalności naszej świetlicy jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi. Obecnie zauważamy wysokie zapotrzebowanie na tą formę pomocy dla młodego pokolenia z terenu Kalisza.