Drabina Jakubowa

wybieram kwotę:
Dane personalne

Przekazywana kwota darowizny: 20,00zł

Drabina Jakubowa
- informacje

Drabina Jakubowa to duszpasterstwo osób niepełnosprawnych i wolontariuszy zajmujące się organizacją rekolekcji, opieki, rehabilitacji oraz pomocy charytatywnej osobom niepełnosprawnym. Nazywamy to Drabiną Jakubową, bo nasi podopieczni są jak aniołowie z opowieści... Może to sekret ich cierpienia pozwala im przekroczyć granicę między ziemią i niebem?

Przypnij skrzydła aniołowi – czyli nasz crowdfunding, który pozwala opłacić koszty pobytu wolontariusza, żeby nie musieli za to płacić podopieczni, którzy i tak potrzebują pomocy finansowej. Jeżeli oszacujemy koszt pobytu wolontariusza na dziesięciodniowym turnusie na około 500 złotych, a co roku mamy między 200, a 250 wolontariuszy.