Od 22 do 27 września 2022r. w Domu prowincjalnym Sióstr Orionistek w Zalesiu Górnym odbyła się Kapituła prowincjalna. Siostry Polskiej Prowincji PSMC..
I dzień Kapituły rozpoczął się uroczystą Eucharystią, sprawowaną przez Prowincjała Księży Orionistów – ks. dr Krzysztofa Misia.
Po południu uczestniczki Kapituły zebrały się w sali spotkań, aby wysłuchać przesłania Matki Generalnej M. Mabel Spagnuolo, słowa wstępnego s. M. Sylwii Zagórowskiej, Wikarii generalnej i powitania Przełożonej prowincjalnej – s. M. Carita Harężlak.
Na zakończenie dnia odbyły się w kaplicy uroczyste Nieszpory połączone z Celebracją otwarcia Kapituły prowincjalnej.
_______________________________________________________________________
https://pomagamzradoscia.pl