W poniedziałek 13 czerwca o godz. 18.00 , parafia św. Antoniego z Padwy przeżywała odpust parafialny oraz Złoty Jubileusz 50 – lecia kapłaństwa dostojnego Jubilata Księdza Stefana Szczygielskiego.
 
Podczas Eucharystii w intencji Księdza Jubilata wypraszaliśmy Boże Błogosławieństwo dla Jubilata, dziękując również za owoce jego służby kapłańskiej w Parafii św. Antoniego w Zduńskiej Woli. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. Stefan w koncelebrze Kaplanów posługujących w Parafii. Na Eucharystie również przybyli kapłani z dekanatu, oraz Siostry Nazaretanki i Orionistki.
 
Wokół ołtarza Chrystusa licznie zgromadzili się goście i wspólnota parafialna, aby podziękować Bogu za długoletnią służbę kapłańską Księdza Jubilata, za jego wierność powołaniu i ofiarną pracę dla dobra parafii, w której spędził ponad 16 lat.
Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Mariusz Chmielewski. Kaznodzieja wskazywał m. in. na rolę kapłaństwa odnosząc się do drogi, jaką przebył ks. Stefan przez lata swojej kapłańskiej pracy. „Tak jak dziś wygląda nasza świątynia to w większości Twoja zasługa” – podkreślił kaznodzieja zwracając się do Czcigodnego Jubilata. Po Mszy Świętej w imieniu Kapłanów z dekanatu zduńskowolskiego życzenia w stronę ks. Stefana skierował Dziekan ks. prałat Dariusz Kaliński. Następnie życzenia złożyli przedstawiciele wszystkich grup parafialnych. Po Mszy Świętej odbyła się procesja Eucharystyczna.
 
Ten dzień zapisał się w historii zduńskowolskiej parafii jako dzień wielkiej wdzięczności i radości.
________________________________________________________________________________________
Akcje i działania zduńskowolskiej parafii św. Antoniego można wspierać na stronie https://pomagamzradoscia.pl/
 
https://pomagamzradoscia.pl/donations/parafia-sw-antoniego-z-padwy-w-zdunskiej-woli/