Drabina Jakubowa zrzesza osoby o różnym stopniu sprawności i wolontariuszy. Zajmuje się organizacją wakacyjnych turnusów rekolekcyjnych, tworzy całoroczne duszpasterstwa i lokalne wyjścia z podopiecznymi.
Co więcej, Drabina Jakubowa częściowo opiera swoją działalność na społecznym finansowaniu. Niepełnosprawni nie pokrywają kosztów pobytu wolontariuszy na turnusie!
 
Dlatego dzięki projektowi “Przypnij skrzydła Aniołowi” https://przypnijskrzydla.drabinajakubowa.pl/ – czyli naszemu crowdfundingowi – poszukujemy ludzi dobrego serca, który pomogą opłacić koszty pobytu wolontariusza na turnusie. W ten sposób odciążamy finansowo naszych podopiecznych, którzy i tak potrzebują pomocy finansowej.
 
ADRES:
Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska
Drabina Jakubowa
ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa
tel. 796 899 047
NIP: 7621267298
Konto Bankowe Drabiny Jakubowej (subkonto przy koncie Orionistów):
31 1600 1462 1089 1217 1000 0001
KRS 0000282796 z dop. Drabina Jakubowa
 
https://orione.pl/2022/05/07/przypnij-skrzydla-aniolowi/
_______________________________________________________________________________________
Działania drabiny Jakubowej można również wspierać na stronie https://pomagamzradoscia.pl/
 
https://pomagamzradoscia.pl/donations/drabina-jakubowa/