Parafia św. Józefa Robotnika w Wołominie:
“W dniach 21-23 stycznia odbyły się w naszej parafii ⛪️ warsztaty 👨‍🏫 dla animatorów i liderów duszpasterstwa młodzieży. Tematem była “Tożsamość chrześcijańska”💪. Wzięło w nich udział 25 osób. Wydarzenie poprowadził ks. Stanisławem Zającem, koordynator soborowej odnowy Kościoła w ramach Ruchu dla Lepszego Świata w Regionie Europy Środkowej. Poniżej świadectwa uczestników👩🧑👨👩‍🦱👱‍♀️👩‍🦳:
Warsztaty z ks. Stanisławem był to piękny czas rozważań nad moją tożsamością chrześcijanina. Uzmysłowiły mi one to kim jestem, kim powinnam być i za kim chcę podążać. Zdałam sobie sprawę z tego jak widzi mnie Bóg i jak ja powinnam o sobie myśleć. Bardzo dotknęły mnie również przemyślenia na temat Eucharystii. Myślę, że mimo mojej wiedzy na temat mszy świętej i tego czym Ona jest nigdy nie przeżywałam Jej tak jak wtedy, gdy sprawował Ją ks. Stanisław. Jestem wdzięczna za ubogacenie mnie tymi nowymi przeżyciami i odczuciem prawdziwej, realnej obecności Jezusa podczas naszych spotkań.
Dorota
Jestem pod wrażeniem Ks. Stanisława Zając, który jak pasterz prowadzi swe kochane owce, z łagodnością i uśmiechem na twarzy. Pomógł mi zrozumieć kim jestem w relacji z Bogiem i w Kościele św., dokąd mam iść i kim są moi towarzysze w parafii i Kościele – umiłowanymi dziećmi. W przepiękny sposób przypomniał mi jak ważne jest przygotowanie się do Mszy św., zwłaszcza do ofiarowania. Dziękuję za poświęcony czas.
Agnieszka
W czasie warsztatów o Tożsamości Chrześcijańskiej towarzyszyła nam pieśń „wiele jest serc, które czekają na Ewangelię”. Przypomniała mi ona o moim podstawowym powołaniu, a także o powołaniu całego Kościoła – by iść i dawać innym poznawać Chrystusa. By móc to jednak robić konieczna jest najpierw ewangelizacja samego siebie, tak by inni patrząc na moje życie mogli dostrzec Chrystusa i się Nim zachwycić. Jest przecież tak wielu ludzi, którzy szukają prawdziwego sensu i tak bardzo chcą wypełnić pustkę, która jest w ich życiu, a ja tak bardzo dałam się przekonać światu, że wiara jest prywatną sprawą każdego człowieka…
Kasia
Dla mnie największym przeżyciem to była msza święta w trakcie warsztatów i przygotowanie do niej. Jeszcze nigdy tak bardzo nie czułem na mszy, że rzeczywiście jestem tuż obok Boga, a też poczucie wspólnoty dzięki przygotowaniu było czymś wyjątkowym. Wielu spraw związanych z Eucharystię w ten sposób nie rozumiałem, dostrzegłem to, że każdy z nas jest obrazem Boga i w trakcie mszy to jest nasze wspólne spotkanie z Bogiem, spotkanie, którego istota polega na ofierze Chrystusa, ale co dla mnie było ważne, że każdy z nas naprawdę uczestniczy w tej ofierze osobiście, że razem przepraszamy Boga za grzechy i razem ofiarujemy mu to co jest w nas dobre, ale też to co jest trudne. Podsumowując warsztaty otworzyły mnie na głębsze przeżywanie Mszy Świętej i dzięki temu lepiej rozumiem to, że wszyscy tworzymy wspólnotę. Właśnie poczucie i zrozumienie czym jest wspólnota, czyli nie zwykłym zbiorowiskiem, ale braterstwem dusz wobec Boga, było dla mnie bardzo wartościowe.
Jakub
Warsztaty o tożsamości chrześcijańskiej były dla mnie bardzo intensywnym ale również niesamowicie ubogacającym czasem. Otworzyły moje serce na głębsze przeżywanie wiary. Stworzyły też przestrzeń i dały konkretne narzędzia do rozeznawania i podejmowania działań wynikających z sakramentu Chrztu i Bierzmowania. Na pewno często będę wracać do treści zgromadzonych na warsztatach, by coraz lepiej poznawać jaka jest moja tożsamość chrześcijańska.
Aleksandra
Doświadczenie warsztatów (a właściwie najprawdziwszych rekolekcji) z księdzem Stanisławem było dla mnie czymś niezwykłym. Ksiądz Prelegent według zapowiedzi miał okazać się człowiekiem nietuzinkowym i tak właśnie się stało. Wywarł on na mnie ogromne wrażenie swoją wiedzą i sposobem jej przekazywania. Słuchając Księdza Stanisława człowiek niejako zapominał o rzeczywistości i wsłuchując się w jego słowa natychmiast podejmował nad nimi refleksje. Dzięki temu, przekazywane treści bardzo szybko trafiały do mojego serca. Po odbytych warsztatach czuję się UBOGACONY wiedzą i wiarą.
Mikołaj, Wspólnota Światowych Dni Młodzieży
Udział w tych warsztatach był dla mnie osobiście bardzo cennym doświadczeniem. Przede wszystkim ze względu na bogactwo i głębię treści, które nakłaniały do podjęcia refleksji nad realizacją swojego powołania we Wspólnocie Kościoła. Praca w grupach, była bardzo intensywna i wymagająca, ale była świetną okazją do tego, aby nawiązać relacje między sobą (lepiej się poznać), podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Uważam, że jest to bardzo ważne, ponieważ chcemy służyć Bogu w ludziach, konkretnie w tym miejscu, gdzie aktualnie Pan nas posyła – czyli w naszej parafii.
Na koniec jeszcze taka optymistyczna refleksja, która zrodziła mi się po zakończonym spotkaniu;
Patrząc na osoby, które uczestniczyły w warsztatach, na ich zaangażowanie, zapał i otwartość – mogę śmiało stwierdzić, że jestem zbudowana ich postawą i gotowością do dawania siebie, swoich talentów i swojego czasu w dziele ewangelizacji. Bogu niech będą dzięki za ten piękny czas.
S.E.
Nie sposób przejść do codzienności po warsztatach na temat Tożsamości chrześcijańskiej. Słowa dotyczące Eucharystii, przeznaczenia i powołania człowieka wynikających z Sakramentu Chrztu i Bierzmowania, prawda o obowiązku apostolstwa to treści, które domagają się podjęcia wezwań decydujących o jakości naszego życia teraz i w przyszłości. Rozmowy z innymi uczestnikami i poczucie wspólnoty to wszystko sprawiło, że był to dla mnie czas pięknej przygody, która pozostawiła konkretne zadania do realizacji.
Iwona
Jak bardzo jestem kochany, jak dawno temu wymarzony i stworzony, jak wybrany, by żyć razem z Bogiem, jak niezwykle posłany najpierw do siebie, potem do rodziny, środowiska pracy i świata. Tyle przypomnianych i dotkniętych zadziwień Bożej mądrości i miłości dzięki warsztatom o tożsamości chrześcijańskiej przeżytych wspólnie z liderami wielu parafialnych wspólnot i animatorów. Dziękuję ks. Michałowi Misiowi za zaproszenie i ks. Stanisławowi Zającowi za prowadzenie. A wszystkim uczestnikom za wspólnotę.
Krzysztof, Mężczyźni św. Józefa, w sercu Akcja Katolicka
Warsztaty z ks. Stanisławem były dla mnie głębokim przeżyciem duchowym, okazją do podjęcia ponownej walki o nawrócenie oraz ze swoją grzesznością. Dzięki tym warsztatom, w trakcie których było wiele pracy ze Słowem Bożym doświadczyłem, jak bardzo moja postawa chrześcijańska jest istotna dla rozwoju duchowego rodziny, parafii, Kościoła i świata. Warsztaty pogłębiły moje pragnienie do odkrywania na nowo tożsamości Dziecka Bożego, istoty Eucharystii i życia we wspólnocie. Chwała Panu!
Arek”