13 grudnia 2021 roku w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów odbyły się warsztaty świąteczne przygotowane i poprowadzone przez studentki pedagogiki resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w ramach przedmiotu Metody kreatywnej resocjalizacji pod kierunkiem wykładowcy APS pani dr Joanny Moledy, która jest także wychowawcą w naszej placówce. Serdecznie dziękujemy za przeprowadzone zajęcia!
___________________________________________________________
Akcje i działania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów można wspierać na stronie https://pomagamzradoscia.pl/
https://pomagamzradoscia.pl/donations/mlodziezowy-osrodek-wychowawczy-ksiezy-orionistow/