4 października 2021 roku wspólnota Domu Formacyjnego Seminarium – Orioniści Prowincja Polska na czele z Przełożonym Prowincjalnym Orioniści – Prowincja Polska ks. dr. Krzysztofem Miś FDP i Rektorem ks. Adamem Gołębiakiem FDP uczestniczyła w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego w nowo wyremontowanym gmachu WSD Pallotynów w Ołtarzewie, gdzie klerycy z naszego zgromadzenia odbywają studia teologiczne.
 
 
https://pomagamzradoscia.pl/