Drabina Jakubowa w wakacje po raz kolejny organizuje turnusy dla swoich podopiecznych. W turnusach bierze udział ok. 20 osób, a wolontariuszy potrzeba nie mnie. Zachęcamy do zapisu na wolontariat i wzięcia udziału w turnusach Drabiny jakubowej. Więcej informacji na stronie https://zaplecze.drabinajakubowa.pl/
 
_____________________________________________________
 
Działania Drabiny Jakubowej można wspierać na stronie pomagamzradoscia.pl
 
https://pomagamzradoscia.pl/donations/drabina-jakubowa/