Centrum Profilaktyki i Wsparcia Młodzieży i Rodziny „Trampolina”

wybieram kwotę:
Dane personalne

Przekazywana kwota darowizny: 20,00zł

Centrum Profilaktyki i Wsparcia Młodzieży i Rodziny "Trampolina"
- informacje

Centrum Profilaktyki i Wsparcia Młodzieży i Rodziny „Trampolina” to innowacyjny projekt realizowany od 2017 r. w Zduńskiej Woli. Głównymi zadaniami centrum są:
1. prowadzenie terapii indywidualnej, par i rodzin oraz grupowej;
2. tworzenie indywidualnych programów rozwojowych. Problemy nastolatków wynikają często z ich poczucia tożsamości, nie znają swoich pragnień i samych siebie. Odkrywanie ich potencjału i
zasobów, zwiększa też szansę na podjęcie aktywności zawodowej;
3. oferowanie poradnictwa psychologicznego;
4. organizowanie warsztatów m. in. z zakresu budowania poczucia własnej wartości, komunikacji,
radzenia sobie z emocjami
5. tworzenie grup wsparcia i wymiany społecznej.

 

Centrum Profilaktyki i Wsparcia Młodzieży i Rodziny "Trampolina"
- wpłaty


Slawomir Bojda

50,00zł